Publicerad: 12/10/2019


Minnesanteckningar ordf. Tävlingsledar- gemensammar möterna och FS protokoll ifrån 23-24/11-19 samt Whippet SM+ Kalenderna 2020

Tävlingsledarmöte 231119 arlanda (2).pdfTävlingsledarmöte 231119 arlanda (2).pdfMinnesanteckningar Ordförandemöte 191123 korrigerad (2).pdfMinnesanteckningar Ordförandemöte 191123 korrigerad (2).pdfMinnesanteckningar gemensamt möte 191123 (1).pdfMinnesanteckningar gemensamt möte 191123 (1).pdfProtokoll för Förbundsstyrelsemöte 14 20191124 (1).pdfProtokoll för Förbundsstyrelsemöte 14 20191124 (1).pdfSM Whippet (1).pdfSM Whippet (1).pdfTÄVLINGSKALENDERN 2020 231119.pdfTÄVLINGSKALENDERN 2020 231119.pdf


Källa: SHCFCreated by Camilla Johansson