Publicerad: 03/30/2006


Riksspelsarbetet rullar lite fortare!

Idag tog Svensk Hundkapplöpning ett mycket viktigt kliv i arbetet med att få ett eget speltillstånd.
Lotteriinspektionens styrelse meddelade att man anser att hundkapplöpning, sådan den kommer till uttryck i SHCF:s ändamålsbestämmelse, numera i sig måste anses vara en sådan allmännyttig verksamhet som enligt lotterilagen får ges tillstånd till rikslotteri och att vår ansökan, enligt arbetsordning och med tillämpning av för prövningen i övrigt gällande regelverk, fortsätter att handläggas av Tillståndsenheten.

SHCF intensifierar nu sitt arbete med att finna en ekonomisk och teknisk lösning som efter godkännande från Lotteriinspektionen sedan kan ge sporten det slutliga tillståndet. Detta innebär också att vi ganska snart kan utforma en preliminär tidsplan för när spelverksamheten kan tänkas vara igång igen.

Nästa nyhetsbrev i anledning av spelfrågan beräknas till mitten av april.

/SHCF


Källa: SHCFCreated by Lena Forsberg