Publicerad: 05/17/2012


Angående inbetalning av licensavgifter

Angående inbetalning av licensavgifter
Såsom tidigare påtalats är förbundets funktionärer hårt belastade under tävlingssäsong. SHCF har därför vid ett flertal tillfället meddelat att från och med i år måste man betala in sin licensavgift minst två veckor innan start. Detta betyder att tävlingsledarna inte kommer att lotta in hundar vars licensavgift inte är inkommen och bokförd i Linneas listor. 
Ni som har för avsikt att börja ert tävlande men fortfarande inte betalt in licensavgifterna måste alltså ta detta i beaktande innan ni anmäler till en tävling.


Källa: SHCF:s StyrelseCreated by Krister Sandberg