Publicerad: 02/02/2009


Info från SHCF till samtliga sällskap!

Förbundscirkulär nr 13 2009 - Briljant bokföringssytem, finns nu utlagt under

"Info aktiva / Blankett/Dok arkiv / Dokument".


Källa: SHCFs förbundsstyrelseCreated by Anna-Lena Landen