Publicerad: 12/06/2016


Svar på utredarens frågor har inkommit från tjeckiska kennelklubben

Förbundsstyrelsen tar emot frågor i ärendet till den 10 december

Svar från CMKU.pdfSvar från CMKU.pdfMail till CMKU.pdfMail till CMKU.pdf


Källa: SHCFCreated by Fredrik Aichhorn