Publicerad: 06/22/2011


Angående medlemslånen till förbundet.

Förbundsstyrelsen bedömer att det nu finns visst utrymme för att redan nu börja betala av en del av de skulder som finns till våra medlemmar.
Ni som skulle vilja ha återbetalning på ert lån nu ombeds att skicka in ert kontonummer tillsammans med ert skuldebrev till Eva Salander.
Styrelsen beslutar om återbetalning med hänsyn till hur många ansökningar som kommer in och förbundets ekonomiska situation.
Om Ni istället önskar efterskänka Ert medlemslån så kan Ni meddela det till Eva.

Eva Salander, Åbyggebyvägen 57, 805 98 Gävle eller eva.salander@3mail.se


Källa: SHCFCreated by Krister Sandberg