Publicerad: 01/19/2017


Lägesrapport Landskronabanan

Ett beslut gällande Landskronabananas framtid har tagits. Ett stort tack, till alla som engagerat sig i denna fråga och på alla sätt hjälpt och stöttat SkHK i deras arbete för att få behålla banan.
Dokument finns under
Info aktiva/Blankett Dok arkiv/Dokument/170119_Lagesrapport_nr3_landskronabanan.pdf


Källa: SHCFCreated by Theres Lindström