Publicerad: 02/06/2015


Munkorgar för italiensk vinthund

Munkorgar för italiensk vinthund
SHCF fick under 2014 in en ansökan om dispens från munkorg för Italienska Vinthundar. Styrelsen avslog den ansökan vilket innebär att italienska vinthundar även fortsättningsvis skall ha munkorg. En del av de problem som angivits gällde storlek och därför beslöt styrelsen att domare ska få lov att ge dispens för mindre justeringar av munkorgen som gjorts för att förbättra passformen.


Källa: ShcfCreated by Krister Sandberg