Publicerad: 12/15/2006


"Vilande B-licens" 2007

Även för 2007 finns det möjlighet att ansöka om en s k "Vilande B-licens" - som också gäller som "Handlerlicens". Avgiften är densamma som för 2006, 100 kr, och betalas in på SHCFs plusgirokonto 77 51 95-1 senast 2007-01-31. Glöm inte att ange på talongen vad betalningen avser!
För att aktivera en "Vilande B-licens" måste en ansökan om förnyelse av B-licens skickas in till SHCFs kansli och mellanskillanden i licensavgift, 1150 kr, betalas in på plusgirokontot ovan.


Källa: SHCFs förbundsstyrelseCreated by RacingManager