Publicerad: 10/31/2019


Höstmöte & Arbete med stadgeändringar inför kongressen 2020

Höstmöte & Arbete med stadgeändringar inför kongressen 2020

Kallelse till ordförande- & tävlingsledarekonferens november 2019

Datum: 23 november 2019

Plats: Best Western, Bristagatan 22, 195 60 Arlandastad. Gratis transferbuss utanför Arlanda. https://www.arlandahotellby.se/

Kallade: Ordförande (eller vice ordf.) samt en tävlingsledare från varje sällskap

Tidsplan:

09.30-10.00 Fika. (för de som vill/hinner)

10.00-12.30 Ordförandenas och tävlingsledarnas diskussioner i två olika grupper. 12.30-13.30 Lunch.

13.30-14.30 Analys av året, Policyn, Framtid/Marknadsföring, mm. (alla) 14.30-14.45 Fika. 14.45-16.00 Fortsättning från före fikat. (alla)

(Tiderna justeras vid behov.)

Anmälan: Anmäl deltagare till mötet till shcf@shcf.se senast den 8 nov 2019.

Stadgerevidering

Förbundsstyrelsen provade denna process inför kongressen 2019. Syftet var att

fler skulle vara med i diskussionerna kring regelverk-stadgerevideringar. Vidare hoppades förbundsstyrelsen att detta skulle innebära att vi undviker tidsödande arbete på kongressen när många motioner med liknande innehåll kommit in. Förbundsstyrelsens uppfattning är att detta var ett bra koncept och gör därför likadant i år igen.

Så här går arbetet för stadgerevideringen inför kongressen 2020 till:

1. Förbundsstyrelsen skickar ut en uppmaning till sällskapen att börja diskutera stadgefrågor.

2. Sällskapen ska kontakta sina medlemmar och påminna dem om att det är en kommande stadgerevidering. Medlemmarna ska erbjudas möjligheten att komma in med förslag och reflektioner som ska tas med till ordförandekonferensen. Dessa ska även insändas skriftligen eller lämnas skriftligt på plats.

Frågor som ska ställas till medlemmarna är:

- Vilka svagheter har ni tänkt på i det nuvarande stadga.

- Vilka ändringar vill ni göra i stadgan för 2020–2022?

3. En kombinerad ordförande- och tävlingsledarkonferens hålls i november. Där diskuteras sällskapens och medlemmarnas tankar om stadgan.

4. Efter mötet sammanställer förbundsstyrelsen förslagen som handlar om stadgan. Detta skickas (tillsammans med förbundsstyrelsens egna förslag till ändringar) till sällskapen under december.

5. Senast den 31 januari går ett förslag till färdig stadgetext ut. Denna ska behandlas på sällskapens årsmöte. Tankar från dessa möten ska skickas in absolut senast den sista februari.

6. Senast den 15 mars kommer det färdiga förslagen från förbundsstyrelsen och denna kommer att behandlas på kongressen.

Tävlingsledaremötet

Då två sällskap har haft synpunkter på hur 2020 års tävlingskalender beslutades så tar förbundsstyrelsen till sig synpunkterna och tar kalendern ett varv till.

Se 2020 års tävlingskalender som ett förslag som ska bilda utgångspunkt för ny diskussion. Den tävlingsledare som företräder sällskapet ska ha mandat att fatta beslut för sällskapets räkning. 2020 års tävlingskalender kommer att beslutas under sittande möte. Tävlingsledarmötet kommer även ta upp Elitdagarna för 2020 för att fastställa dessa.

På mötet kommer även arbetet med 2021 års tävlingskalender att påbörjas.Källa: SHCFCreated by Camilla Johansson