Publicerad: 08/29/2008


Anmälan och inbjudan till VHS, Västerås

Fr o m 2008-09-01 anmäler ni via webbanmälan till Västerås på vår hemsida -
www.vhshundkapp.se
Där kommer all viktig information, som t ex kompletteringar och förändringar i tävlingsinbjudan, att publiceras.

/ Tävlingsledningen i VHS


Källa: SHCF/Täk, VHSCreated by RacingManager