Publicerad: 05/26/2017


Inställda tävlingar

Följande tävlingar är tyvärr inställda pga. den sena våren i norr.
  • 3Juni Skellefteå
  • 10 Juni Älvsbyn


Midlanda hundkapp har beviljats överta tävlingsdagen den 10Juni.


Källa: SHCFCreated by Theres Lindström