Publicerad: 10/01/2012


Lottningsförfarande Masters

Tävlingsansvariga i styrelsen har bifallit ett förslag att på prov vid tävlingen Advantage Masters på Åkers kanal testa ett lottningsförfarande som frångår det i reglementet föreskrivna. Det går i huvudsak ut på följande.
 
Hundar som anmäler ska välja två boxaltternativ:
Ett förstahandsval och ett andrahandsval.

Inner/Mitt, Mitt/Inner, Mitt/Ytter, Ytter/Mitt, Inner/Ytter eller Ytter/inner.
 
Vid lottningen så deltar sedan alla hundar i en fri lottning.

Förstdragen hund får box enligt sitt förstahands alternativ och är det då en som har mittbox som förstaval så erhåller hunden box 3.
Därefter dragna hundar får box efter sina val och i mån av ledig box.
Dvs finns några av förstahandsboxarna erhålls den
och är de upptagna tittar man på andrahandsvalet om de är
tillgängliga.

 
Detta förfarande kommer att utvärderas för att se om det ger en bättre valfrihet och färre taktiklottade hundar vid tävling, möjligen kommer flera tävlingar i en framtid beredas möjlighet att prova detta för att få ett bättre underlag för bedömning.

SHCF styrelse.
Klas Frid/Linda Edberg


Källa: SHCFCreated by Krister Sandberg