Publicerad: 05/08/2013


Angående SHS tävling 11 maj

Med anledning av att Stockholmssällskapet gått ut på sin hemsida och meddelat att SHCF har stoppat tävlingen den 11 maj vill centralförbundets styrelse gärna klargöra att inget beslut har tagits om att stoppa  ovan nämnda tävling. Däremot tog styrelsen för SHCF igår onsdag (130507), via telefonmöte, beslut om att stoppa vissa hundar från att få tävla den 11 maj. 
Besluten baseras på hundkappens regelverk som alla aktiva hundkappare och sällskap är skyldiga att känna till och följa.
De beslut som togs av styrelsen är följande:

* hundar som formellt var anmälda via SHCF's hemsida till tävling i Stockholm 130511,men som vid det aktuella tillfället för tävlingsanmälan (dvs senast 130505 kl 20.00) var rödmarkerade, medges ej att tävla vid tävling i Stockholm 130511 på grund av obetalda eller ej fullt betalda licenser vid anmälningstidens utgång.

* hundar som inte anmält via de formella kanalerna till tävling i Stockholm 130511, dvs via SHCF's hemsida, utan via mail till Stockholmssällskapet, medges ej att tävla vid tävling 130511 på grund av att anmälan till officiell tävling inte gjorts via formella kanaler, dvs via SHCF's hemsida. Därmed anses berörda hundar inte vara officiellt anmälda (notera att vid ev dataproblem finns alltid möjlighet att kontakta tävlingsansvariga inom SHCF, så har inte gjorts i ovan nämnda fall).

* hundar som anmälts formellt till Borås tävling 130511, men inte alternativanmält till Stockholmssällskapets tävlingar 130511, medges ej att tävla vid tävling 130511 på grund av att officiell anmälan genom alternativanmälan till annan bana inte gjorts. Därmed finns ingen officiell anmälan till Stockolmssällskapets tävlingar 130511.

Vänligen notera att ovan presenterade beslut baseras på gällande regelverk och finns också att läsa i dokumentet "Rutiner vid tävling". Besluten baseras inte på ovilja att möjliggöra tävlingar eller ovilja att vara flexibel. Alla aktiva hundkappare har samma regelverk att följa, regelverket finns till för att säkerställa att alla sällskap ges samma förutsättningar i anordnandet av tävlingar och att alla sällskapen följer samma regler. Det är för  sportens fortlevnad och av rättviseskäl sällskapen emellan viktigt att vi alla följer och respekterar existerande regelverk.

Vänligen

Linda Edberg, Ordförande SHCF 
Nina Bliding, Vice ordförande 


Källa: SHCF:s FörbundsstyrelseCreated by Krister Sandberg