Publicerad: 05/29/2015


Indragen sanktion för tävling

INDRAGEN SANKTION FÖR TÄVLING
Svenska hundkapplöpningssportens centralförbund (SHCF) har beslutat att dra in sanktionen för SkHKs tävling den 30 maj. SHCFs styrelse fick in klagomål över hanterandet av lottningen till den aktuella tävlingen. 

Frågan gällde en hund som var anmäld till Sprintmästaren. Hunden hade strukits till föregående tävling men var enligt beslut från SHCF inte rödmarkerad och skulle därför lottats in i loppet. SkHK tog ett eget beslut att anse honom rödmarkerad och lottade därför inte in honom. Att ge tävlingsförbud för en hund är SHCF:s uppgift och inte ett beslut som de lokala klubbarna kan ta.

Under tisdagen valde SkHK att ta bort loppet Sprintmästaren och istället lotta in samma hundar (utom den aktuella hunden) i ett nytt lopp. 


SkHK erbjöds att rätta till sitt misstag för att kunna genomföra tävlingen men valde att låta de nya förutsättningarna kvarstå. Efter genomgång av allt material som har inkommit i ärendet togs beslutet att sanktionen dras in på grund av att tävlingen inte hanterats enligt regelverket.

Se beslut nedan

BeslutSkHK.pdfBeslutSkHK.pdf


Källa: SHCF:s FörbundsstyrelseCreated by Krister Sandberg