Publicerad: 06/19/2016


Otillåten begränsning

Dokumentet som behandlar otillåten begränsning i anmälan finns nu under
Info aktiva--> Blankett/dok arkiv --> Dokument

Filen heter Otillåten_begränsning_av_anmälan.pdf

Eller länken http://shcf.se/SHAB/web/web.nsf/($All)/01CB18A09EB0A28FC1257FD7006D4B7E/$File/Otill%C3%A5ten_begr%C3%A4nsning_av_anm%C3%A4lan.pdf?OpenElement


Källa: FörbundsstyrelsenCreated by Ola Sjödin