Publicerad: 12/26/2011


Info från SHCF till samtliga sällskap!

Det nya dokumentet heter "08-2011Förbundscirkulär-kallelsekongress" och finns att hämta som pdf-fil under "Info aktiva/Blankett/Dok arkiv/Dokument".


Källa: SHCF:s förbundsstyrelseCreated by Krister Sandberg