Publicerad: 06/20/2017


Anmälan SM

För att säkerställa att anmld hund hamnar i det lopp tränaren/ägaren tänkt sig är det viktigt att ange vilket SM (öppen/tik/sprint/veteran) hunden vill deltaga i.
Detta skall anges i textrutan "övrigt"(se nedan).
------------------------------------------------------------------------------------------------

OBS!
Om inget önskemål anges kommer hunden lottas in i Öppna SM.


Källa: Tävlingsledningen SHCFCreated by Theres Lindström