Publicerad: 07/27/2009


Tävlingsresultat 22/7

Det har blivit något fel i klassningen på Kort den 22/7, detta är nu rättat.


Källa: SHCFCreated by Anna-Lena Landen