Publicerad: 11/15/2001


Spel på hundkapp har inte gett försämrat djurskydd

Idag förkunnades innehållet i Jordbruksverkets rapport om djurskyddet kring Greyhound Racing.
Verkets rapport fastställer att djurskyddet INTE blivit sämre i och med införandet av spel på hundkapplöpning.

Sedan en tid tillbaka har en debatt figurerat kring djurskyddet i samband med att svensk hundkapplöpning blivit spelbart i Sverige. Den kritiska falangen har menat att spelet har försämrat djurskyddet. Jordbruksminister Margareta Winberg tillsatte därför i september en utredning, beställd hos jordbruksverket, med uppdrag att utreda sakfrågan.

Idag, torsdag, kom resultatet. Och verkets rapport fastställer att det inte finns något som tyder på att djurskyddet försämrats sedan spelet infördes i april 2000. Rapporten visar att tio hundar avlivats eller avlidit i samband med tävling eller träning. Antalet skador ligger kvar på samma nivå som under de senaste tio åren (1-1,5 %).

Den översyn verket önskar handlar om rapporterandet av skadestatisken och att man undersöker möjligheten att utbilda fler tävlingsveterinärer. Verket tillägger dock att båda punkterna idag är tillfredställande, men att det kan bli ännu bättre.

Med bakgrund i rapporten och dess resultat föreslår Jordbruksverket en ny utvärdering om fem år. Rapporten i dess helhet finns på www.jordbruksverket.se.


Källa: Jordbruksverket/SHABCreated by Titti Karjalainen