Publicerad: 04/19/2021


Inför licenstagning

På kongressen 2021 beslutades att ID-boken ej längre krävs för tävlande, det är däremot viktigt att er hund är registrerad innan licensloppet.
För att domaren skall ha kännedom om hundens registrering i SHCF vid licenstagning måste ni kunna visa upp en bekräftelse på detta.

Denna bekräftelse, likt bilden nedan, kommer erhållas från regshcf@gmail.com när ni registrerar er hund.


Spara denna information, antingen genom utskrift eller digitalt, för att när det sedan är dags för licenstagning kunna ha den tillgänglig.

Om ni saknar denna bekräftelse för er hund är det bra att efterfråga detta i god tid, minst 4 dagar innan licenstagning.


Källa: SHCFCreated by Theres Lindström