Publicerad: 11/07/2011


Info från valberedningen

Valberedning kommer inom kort att påbörja sitt arbete med att få fram ett förslag till förbundsstyrelse inför kongressen 2012. Enligt stadgan ska följande poster tillsättas:
-förbundsordförande
-förste vice förbundsordförande
-fem övriga förbundsstyrelseledamöter
-tre suppleanter
Vi ser gärna att ni redan nu börjar fundera på vilka personer ni vill se som förtroendevalda under kommande kongressperiod och så snart som möjligt skickar in förslagen till valberedningen.
De personer som nomineras behöver inte vara tillfrågade – det sköter vi i valberedningen!
Fundera gärna på vad ni tror att de nominerade personerna har för egenskaper att bidra med i styrelsearbetet. Tänk gärna på geografisk spridning, rasrepresentation och åldersfördelning – finns det några engagerade ungdomar som skulle kunna tänkas vara med och lära…
Vi tar gärna emot nomineringar via mejl: ValSHCF@gmail.com
Senast den 15/2-2012 ska förslagen vara inkomna men tveka inte – skicka ditt förslag redan idag!
 
Valberedningen består av A-L Landén, Eva Salander och Kenth Pettersson


Källa: Valberedningen/SHCFCreated by Krister Sandberg