Publicerad: 06/20/2017


Anmälan SM

För att säkerställa att din hund hamnar i det lopp tränaren tänkt sig är det viktigt att tränaren anger vilket SM hunden vill deltaga i. Detta skall anges i textrutan "övrigt"(se nedan).
------------------------------------------------------------------------------------------------

OBS!
Om inget önskemål anges kommer hunden lottas in i Öppna SM.


Källa: Tävlingsledningen SHCFCreated by Theres Lindström